DeutschEnglish

Vstupní hodnoty

typ tlumiče: ?

Geometrie:

obr-kulisovy
mm
mm
mm
mm
mm

Parametry proudění:

m3/h
kg/m3

Vybrané frekvence:

Hz Hz Hz

Akustický výkon ventilátoru ?

frekvence: 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součtová hladina
hl. akust. výkonu s váhovým filtrem A: [dB(A)]

Výpočet je v souladu s NV 272/2011 Sb. v platném znění, o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Koncový element:

dB(A)
m

Místnost:

m2
m2